Naszą intencją jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój form wspólnotowych w budynku kościoła stanowiących podstawę rehabilitacji społecznej. Bez przestrzeni, w której się można: spotkać, poznać, wymienić poglądy, poradzić, wreszcie otrzymać wsparcie jest to niemożliwe. W ramach działalności stowarzyszeń chcemy organizować grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

wkrótce więcej informacji