Ministranci

Ogłoszenia 


 
 ZARZĄD MINISTRANTÓW
OPIEKUN
Ks. Wacław Kędzierski
PREZES
Daniel Polaszczyk
I ZASTĘPCA PREZESA
Kamil Rybak
II ZASTĘPCA PREZESA
Jerzy Kaczorowski

PUNKTACJA

MINISTRANCI LISTOPADA

I - Manuel Cortassa - 70 pkt.
I I - Jozef Kaczorowski - 65 pkt.
I I I - Dominik Kaczorowski - 60 pkt.