Poświęcenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu

Data:13 września 2015 r. | « powrót

Nad drewnianym krzyżem-monstrancją, przedstawionym jako drzewa życia, widzimy św. Jana Bosko wraz ze świętymi i błogosławionymi wychowankami salezjańskimi: św. Dominikiem Savio, bł. Laurą Vicuña, bł. Zefirynem Namunkura oraz Piątką z Poznania: błogosławionymi Czesławem Jóźwiakiem, Edwardem Kaźmierskim, Franciszkiem Kęsym, Edwardem Klinikiem i Jarogniewem Wojciechowskim.

Ksiądz Bosko zawsze prowadził młodych na nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, a zatem ich świętość jest również owocem adoracji i Eucharystii. Dzisiaj w niebie Święty Wychowawca jest ze swoimi wychowankami i tam adoruje Najwyższego. Dominik (Włoch), Laura (Argentynka), Zefiryn (syn kacyka indiańskiego) i piątka męczenników z Poznania ukazują uniwersalność Kościoła i idei ks. Bosko.

Kaplicę zaprojektowała Aleksandra Adamczuk.