Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt, 2,11)

Drodzy Parafianie, Dobrodzieje i Goście,

przepełnieni radością i nadzieją stajemy wobec Tajemnicy Betlejem. Pokorna Miłość staje się ciałem, przyjmując na siebie trudy i wyzwania naszej codzienności, by zamieszkać wśród nas w tym pokoleniu, które bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje odkrywać w przychodzącym na świat Chrystusie sens i kierunek swoich dążeń.

Przeżywając uroczystość Narodzenia Pańskiego, składamy wszystkim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzenia pokoju i radości, mających źródło w tym Misterium naszej wiary. Niech Jezus Chrystus, Emmanuel, obdarzy nas gorliwością, abyśmy mogli zwiastować Tajemnicę Betlejem tym, którzy znajdują się na peryferiach egzystencji i tam oczekują światła Ewangelii.

salezjanieAktualności

Parafia św. Teresy i św. Jana Bosko to...